O wzajemny szacunek małżonków

Panie, ksiądz Dolindo podkreśla,
że w relacji małżeńskiej bardzo ważny jest obustronny szacunek i miłość,
a nie wzajemne panowanie nad sobą i szukanie swoich racji.
Źródłem pokoju jesteś Ty sam, Panie, przez sakrament małżeństwa bowiem błogosławisz małżonkom.
Dlatego przychodzę dziś do Ciebie i proszę o potrzebne łaski dla mojego małżeństwa.
Wiem, że w naszej relacji musimy zawsze na pierwszym miejscu stawiać Ciebie,
Tobie ufać i razem z Tobą pokonywać napotkane trudności.

Chryste, proszę Cię o światło Ducha Świętego,
abyśmy zawsze umieli rozwiązywać problemy,
pamiętając, że główne źródło miłości jest w Tobie. Amen.

Dodaj komentarz