O zapał do pracy

Boże, Stwórco i nasz Ojcze, który przez naszą pracę prowadzisz nadal dzieło stworzenia,
udziel nam łaski, abyśmy przez wzorowe pełnienie naszych obowiązków dążyli wytrwale do celu.
Praca to powołanie każdego człowieka, które z woli Bożej należy wypełnić.
Przez pracę tworzymy dobra, które służą jednostce, społeczeństwu, ojczyźnie, ludzkości.
Ofiaruję Ci, Boże, trud wszystkich prac moich, aby nie były mi ciężarem, ale źródłem radości.
Błogosław, Panie, wszystkim wysiłkom i zamierzeniom moim zgodnym z Twoją wolą.
Boże, daj mi zapał i siłę do pracy, uwolnij mnie od lenistwa i bezmyślności, bo one rodzą zło i nieszczęście.
Oddal oschłość, obojętność i zmęczenie; wskrześ sumienność, odpowiedzialność i zapał,
bo one dają radość, siłę i pasję do lepszego działania. Amen.

Antoni Chłapowski

Dodaj komentarz