O zdrowie

O najdobrotliwszy mój Zbawicielu, Chryste Jezu,
gdyś chodził na ziemi od miasta do miasta,
leczyłeś wszędzie dotkniętych chorobą.
Oto i ja, teraz niemocą złożony,
błagam Cię z całą ufnością serca mego:
Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!
Jeżeli chcesz, możesz i mnie uzdrowić.

Nie pamiętaj grzechów i złości moich,
przez które zasłużyłem na większe jeszcze męki aniżeli te, które teraz cierpię.
Żałuję serdecznie za wszystkie złości jedynie dla Twej miłości.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!
Pragnę się szczerze poprawić,
a gdy wrócę do zdrowia,
chcę pełnić sumiennie wszystkie obowiązki moje.
Pragnę odtąd iść prosto drogą przykazań Twoich,
a z wdzięczności na wieki chwalić będę dobrotliwość i miłosierdzie Twoje.

O Maryjo, Uzdrowienie chorych, wstaw się za mną do miłosierdzia Bożego. Amen.

Dodaj komentarz