Maryjo, Matko wszystkich wierzących, Ty znasz moje serce,
Ty wiesz, jak ono gorąco potrzebuje Twego wsparcia.
Staję przed Tobą, Matko, mając przed sobą w wyobraźni Twe krwawe łzy,
ale i pamiętając o obietnicy Twego Syna, który obiecał,
że przez zwrócenie się do Twoich Łez, uzyskać można wszystko.

Dlatego, proszę Cię, o Matko Bolesna, o żywą wiarę dla mnie,
bym wszystko, co dzieje się w moim życiu, umiał zawierzać Jedynemu Bogu.
Bym nie dawał wiary doczesności, bym nie ufał bezgranicznie sobie,
ale Twemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Maryjo, spraw, bym swoim życiem, postępowaniem,
traktowaniem drugiego człowieka dawał świadectwo żywej wiary.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz