Obranie Jezusa za Pana rodziny

Jezu, dziękuję Ci za to, że dla mnie przyszedłeś na świat,
że dałeś swoje życie na okup za mnie.
Czczę Cię jako swego Pana, kocham Cię, wielbię Cię, ufam Tobie.
Przyjmuję Cię jako swego Odkupiciela.
Uwielbiam tryumf Twojego Krzyża.
Dziękuję za oczyszczenie z grzechów Twoją świętą Krwią.
Wyrzekam się wszelkiej pychy, samolubstwa i bałwochwalstwa w moim życiu.

Pragnę razem z Tobą dźwigać mój osobisty krzyż — krzyż odpowiedzialności, obowiązków,
walk o dobro w mojej rodzinie, starań o wzrost duchowy wszystkich moich bliskich.
Twój Krzyż i Śmierć przeciwstawiam szatanowi, czyhającemu na naszą zgubę,
i wiem, że się nie zawiodę.

Wielbię moc Twojego Zmartwychwstania,
dzięki któremu mogę wraz z moimi bliskimi powstawać wciąż do nowego życia.
Wszyscy obieramy sobie Ciebie za Pana naszego istnienia i Króla wszystkich naszych poczynań.
Niech Twoja święta wola spełni się w naszym życiu,
byśmy nawzajem pomagali sobie żyć w łasce Bożej i osiągnąć zbawienie. Amen.

Dodaj komentarz