Oddanie się Opatrzności Bożej

Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka.
Tyle tylko wiem, że nic mnie nie spotka,
czego byś Ty pierwej nie przewidział,
nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja.
Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki,
skłaniam czoło, stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim.
Wielbię miłość i dobroć Twoją dla mnie.

Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę
i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego.
Proszę Cię tylko w imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi
o moją cierpliwość w przeciwnościach
i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen.

Dodaj komentarz