Panie, pozostań z nami

 

Dzień się przechylił, już wieczór zapada.
Pozostań z nami i Twoim świętym Kościołem.
Pozostań z nami pod wieczór dnia, pod wieczór naszego życia, pod wieczór świata.
Pozostań z nami z Twoja łaską i dobrocią, z Twoim świętym słowem i sakramentami,
z Twoją dla nas pociechą i błogosławieństwem.
Pozostań z nami, gdy na nas nadchodzi noc zmartwień i pokus, noc ubóstwa i biedy,
noc samotności i opuszczenia, noc choroby i cierpień, noc gorzkiej śmierci.
Pozostań z nami i z osobami nam bardzo drogimi,
naszymi siostrami i braćmi, z małymi i dorosłymi, z tymi co są blisko i daleko,
ze zdrowymi i chorymi, z tymi co się radują i smucą, z wszystkimi rozterki serc przeżywającymi.
Pozostań z nami i ze wszystkimi wierzącymi w Ciebie.
Pozostań teraz i na wieki. Amen.

 

Dodaj komentarz