Panie, Tyś mym istnieniem…

Panie,
Tyś mym istnieniem,
Tyś wybawieniem od wiekuistej śmierci,
Tyś moim życiem wiecznym,
Tyś oczyszczeniem i wybawieniem
Od wszelkiego grzechu
I uświęceniem moim,
Tyś mocą w mej słabości,
Przestworem w mym ograniczeniu,
Nadzieją
W słabości i rozpaczy
Mej duszy,
Tyś życiodajnym ogniem mej oziębłości,
Tyś światłem ciemności mojej,
Ukojeniem mych rozterek,
Tyś obrońcą przed pokusami.
Pan moim myśleniem,
Pragnieniem i uczynkiem.
Bądź światłością duszy i ciała,
Pokarmem, napojem, szatą,
Tarczą i bronią moją.
Pan jest dla mnie wszystkim
I wszystko dla Niego.
Duszo moja,
Kochaj i wielbij
Nieustannie Pana!

Św. Jan z Kronsztadu.

Dodaj komentarz