Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli! Bądź pochwalony Synu Ojca Przed wiecznego, Chryste Panie!

Przyjm hołd najwyższy z głębi serca mego, a zechciej litościwie pobłogosławić wszystkim dzieciom Polski, zjednoczonym w świętej wierze Ojców naszych !

Uwaga : Bądź człowiekiem dobrej woli, a niech ci sumienie wskaże drogę, wiodącą ku chwale Bożej, pomyślności Ojczyzny i zbawieniu twej duszy.

Dodaj komentarz