Podziękowania za Eucharystię ze św. Saturninem

Święty Saturninie, ty z wielką radością i bojaźnią Bożą zbliżałeś się do świętych tajemnic Ciała i Krwi Pańskiej.
Wierzyłeś w obecność Jezusa pośród swego ludu.
W Jego zbawczej ofierze składałeś Bogu dziękczynienia i prośby.
Cały świat, jego potrzeby i nadzieje, cierpienia i bóle składałeś na ołtarzu,
ufając, że Pan przyjmie, przemieni je i uświęci.
Dziękuję ci, Święty Saturninie, za twe świadectwo wiary.
Cieszę się, że ja również mogę uczestniczyć we Mszy świętej korzystać z łask,
którymi obdarza mnie Chrystus, najwyższy kapłan i zarazem Żertwa Ofiarna.
Cieszę się, że wraz z całym Kościołem mogę dziękować, uwielbiać, przepraszać i prosić Chrystusa o potrzebne łaski.
Wraz z tobą, o Święty Saturninie, dziękuję Bogu za dar komunii świętej,
która jest dla mnie wspaniałym pokarmem duchowym.
Dziękuję za obietnicę Chrystusa, który powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6,51).
Pomóż mi stale pogłębiać świadomość jak wielkim darem jest Eucharystia. Amen.

Dodaj komentarz