Prośba o naśladowanie Chrystusa

Panie, Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, abym szedł z Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść za Tobą, chcę żyć dla Ciebie.
Bądź moim światłem. Bądź moją siłą. Bądź Moim mistrzem, którego słucham i za którym idę.
Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje. Niech patrzę na przykład, który mi dałeś.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbił Ojca i służył braciom, jak Ty nakazałeś.
Wybaw mnie od grzechu. Przełam we mnie to, co opiera się Tobie.
Daj mi Ducha Twego i spraw, aby Twe obietnice wypełniły się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie, w miłości Ducha Świętego, ku chwale Ojca.
Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz