Przygotowanie do Komunii Świętej

Jezu w Najświętszym Sakramencie utajony,
za chwilę już mam zbliżyć się do stóp ołtarza
i przyjąć Cię do serca mego.
Dziękuję Ci za tę wielką łaskę,
upadam przed Tobą na kolana i błagam Cię serdecznie:
uczyń, abym w Ciebie wierzył,
abym Cię kochał i pozostał przy Tobie na zawsze.

Wierzę w Ciebie, o Jezu, i we wszystko,
co przez święty Kościół katolicki do wierzenia podajesz.
Wierzę, że w tym Sakramencie Ołtarza jesteś obecny z bóstwem i człowieczeństwem,
duszą, ciałem i majestatem swoim.
Wierzę w to wszystko, boś jest Wszechwiedzący i Prawdą najwyższą,
która mylić się i nas omylić nie może.

Ufam, o Boże, w dobroć i pomoc Twoją.
Ufam, że jeżeli Ty mnie wesprzesz łaską,
zachowam przykazania Twoje.
Ufam, że przez zasługi Jezusa Chrystusa wytrwam w dobrem
i zasłużę sobie na wieczną nagrodę w niebie.

Miłuję Cię, o Jezu, z całego serca swego,
ze wszystkich sił swoich.
Jesteś, o Jezu, godzien najwyższej miłości.
Ponieważ zaś sam pełen jestem win i skłonności do grzechu,
uwielbiam Cię wraz ze Świętymi Pańskimi,
którzy za życia prawdziwie Cię kochali,
oraz z Matką Twą Najświętszą,
która od urodzenia Twego w stajence betlejemskiej
aż do chwili Twej śmierci i także potem najgłębszą otaczała Cię miłością.

Maryjo, Matko Chrystusowa, bądź mi Opiekunką i Orędowniczką u Syna swego!
Amen.

Dodaj komentarz