Przysięga wierności dla duchowieństwa chrześcijańskiego

Modlitwa Krucjaty 49

O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą i przysięgam Ci swoją miłość i wierność. Błagam Cię, daj mi znak Twojego wezwania. Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy. Pobłogosław mnie Łaską Ducha Świętego, abym nie został oszukany przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Twoje Imię, lecz nie głoszą Prawdy. Ukaż mi Prawdę. Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł wypełniać Twoją Najświętszą Wolę. Z pokornym sercem proszę Cię, abyś pokazał mi, w jaki sposób mogę Ci pomóc ratować dusze ludzkie. Amen.

źródło: jezusdoludzkosci.pl

Dodaj komentarz