Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa

 1. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
  – na chwałę Twojego imienia, za nadejście Twojego królestwa i za zbawienie wszystkich dusz.
  Po każdym ofiarowaniu następuje krótkie milczenie, potem powtarza się:
  P. Chwała Ojcu.
  W. Jak była na początku.
  P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.
  W. Który nas Krwią swoją odkupił.
 2. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
  – za rozwój Kościoła, za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakony i za uświęcenie ludu Bożego.
  P. Chwała Ojcu.
  W. Jak była na początku.
  P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.
  W. Który nas Krwią swoją odkupił.
 3. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
  – w intencji nawrócenia grzeszników, za umiłowanie Twojego słowa i za jedność wszystkich chrześcijan.
  P. Chwała Ojcu.
  W. Jak była na początku.
  P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.
  W. Który nas Krwią swoją odkupił.
 4. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
  – za kierujących społecznościami, za chrześcijańskie obyczaje w życiu publicznym i za pokój i sprawiedliwość między narodami.
  P. Chwała Ojcu.
  W. Jak była na początku.
  P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.
  W. Który nas Krwią swoją odkupił.
 5. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
  – za uświęcenie prac i cierpień, za biednych, chorych, strapionych i za tych wszystkich, którzy polecili się naszym modlitwom.
  P. Chwała Ojcu.
  W. Jak była na początku.
  P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.
  W. Który nas Krwią swoją odkupił.
 6. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
  – za potrzeby duchowe i doczesne nas samych, naszych krewnych i dobroczyńców oraz naszych nieprzyjaciół.
  P. Chwała Ojcu.
  W. Jak była na początku.
  P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.
  W. Który nas Krwią swoją odkupił.
 7. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
  – za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale.
  P. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza.
  W. Bądź uwielbiona na wieki.

Dodaj komentarz