Śladami miłosiernego Zbawiciela- Droga Krzyżowa

WPROWADZENIE

Panie Jezu, Twoja męka bolesna, Twoja ofiara na krzyżu jest dowodem i źródłem wielkiego Miłosierdzia Bożego.
Pragnę to Miłosierdzie wyznać, jeszcze bardziej poznać, uwielbić i całkowicie Jemu zaufać.
Spraw, Jezu, aby to rozważanie rozbudziło we mnie wielką miłość ku Tobie i tych, których Ty ukochałeś do końca.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie, abym mógł iść Twoimi śladami za Twoim głosem: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niechaj Mnie naśladuje”.

STACJA I

Pan Jezus skazany na śmierć

Przy wszystkich stacjach na początku mówimy:
– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Grzechy moje skazały na śmierć Jezusa – Króla Miłosierdzia, a uwolniły Barabasza – złoczyńcę.

Panie Jezu Miłosierny, przebacz mi każdy wybór, w którym nie było Ciebie, oraz brak ufności do Ciebie.

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA II

Pan Jezus bierze Krzyż

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Miłość, do nie zasługujących na nią, każe Mu przyjąć krzyż.
To właśnie miłosierdzie jest tym nadmiarem miłości, która zawsze wychodzi poza kryterium zasługi.
Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje miłosierne serce. Przymnóż mi ufności i miłości do Ciebie.
Pragnę modlić się i świadczyć dobre uczynki osobie, z którą mam trudności.

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA III

Pan Jezus upada po raz pierwszy

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Ciężar win moich przytłacza Jezusa. W miłosierdziu swoim uniża się Pan Jezus do mojej słabości i grzeszności.
I tak doświadczył ludzkiej niemocy.
To doświadczenie pozwala każdemu z nas liczyć zawsze na Chrystusowe Miłosierdzie w słabości powodującej nasze upadki.
Panie Jezu Miłosierny, pomóż mi zrozumieć i cierpliwie znosić ludzkie słabości, wady i upadki.

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IV

Pan Jezus spotyka Matkę swoją

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Trudna była droga Bożej Matki. Okupiła swój udział w objawieniu się Miłosierdzia Bożego ofiarą serca i prostą obecnością. Sama obecność przy doświadczanym jest miłością, a często-miłosierdziem.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, bądź przy mnie zawsze, zwłaszcza w cierpieniu, jak byłaś na drodze krzyżowej swojego Syna. Naucz współcierpienia i współofiarowania się dla zbawienia mojego, moich bliskich i całego świata.

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA V

Panu Jezusowi Szymon z Cyreny pomaga nieść Krzyż

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

I Ewangelia mówi, że „przymusili go, by niósł krzyż” (Mk 15,21).
Tak właśnie często okazujemy innym miłosierdzie: bez miłości, zniecierpliwieni, niechętnie, z obawy przed ludzką opinią. Potrzebujący, widząc to wszystko – rezygnuje czasem z naszej pomocy.
Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie, niech każda myśl, słowo, działanie będą podjęte wyłącznie z miłości do Ciebie.
Oczyszczaj moje intencje!

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VI

Panu Jezusowi Weronika ociera twarz

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Mały, prosty czyn spełniony z miłością staje się wielki w oczach Bożych.
Zostaje od razu zauważony i nagrodzony odbiciem Boskiego Oblicza na chuście.
Warto się miłosiernie pochylić nad cierpiącym człowiekiem.
Mówisz Panie: „Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Jezu, tak utożsamiający się z każdym człowiekiem, przełam mój egoizm i nieczułość na potrzeby braci.
Spraw, aby moje oczy, ręce, serce… były miłosierne.

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VII

Pan Jezus upada po raz drugi

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Powrót do grzechów po nawróceniu był przyczyną tego upadku. Jest to wielka lekkomyślność, karygodne zuchwalstwo, niszczenie dzieła pokuty, naigrawanie się z łaski Miłosierdzia Bożego – powrót do grzechów odpuszczonych.
Prośmy Najmiłosierniejszego Zbawiciela o łaskę dla nałogowców i recydywistów.
Czy nie należę do nich? Czy nie przekreślam człowieka, który wobec mnie ponownie zawinił?
„O, Jezu mój, miłosierdzia!”

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VIII

Pan Jezus pociesza plączące niewiasty

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Nasze sprawy, problemy, a szczególnie nasze cierpienia, choroby, zmartwienia – są dla nas najważniejsze.
Każdy z nas uważa swoją sytuację za wyjątkową.
Chrystus natomiast swej ostatniej swej drodze, w tak wielkim cierpieniu nie myśli o sobie.
W odruchu serca miłosiernego mówi: „Nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi” (Łk 23,28). „Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (Łk 23,31).
Ze współczuciem myśli Jezus o przyszłym losie kobiet i zagrożonym narodzie.
Użala się nad nimi – pełen miłosierdzia.
Zbudź we mnie wielkie serce, Boże! Nie pozwól mi stać się uschłym drzewem,
które już nie ma w sobie Bożego życia i nie rodzi dobrych owoców.

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IX

Pan Jezus upada po raz trzeci

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Nasza zatwardziałość w grzechach spowodowała upadek Chrystusa po raz trzeci.
Są tacy, których ani kara Boża, ani upomnienie, ani dowody Miłosierdzia Bożego nie skłaniają do nawrócenia;
gardzą sakramentami, żyją w nienawiści do bliźnich, a nawet nienawidzą Boga i wolą ginąć niż się poprawić.
To wszystko sprawia pycha.
Ty, Jezu, kolejnym upadkiem uczysz pokory.
„Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego!”
Rozciągnij nad zatwardziałymi w złu Swoje miłosierdzie!

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA X

Pan Jezus obnażony z szat

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Panie Jezu, w swoim Miłosierdziu pozwoliłeś żołnierzom zedrzeć z siebie szaty.
Odnowiły się wszystkie rany i krew polała się strumieniami.
Cierpiałeś także moralnie, pozbawiony prawa do intymności.
A to wszystko za mój bezwstyd, rozpustę, pijaństwo, zmysłowość, złe użycie ciała.
Najmiłosierniejszy i Niepokalany Baranku Boży, który stałeś się „pośmiewiskiem i wzgardą pospólstwa”,
uśmierz we mnie grzeszną pożądliwość i zmysłowość, okryj mnie na nowo szatą swej Łaski
i nie pozwól poniżać ludzkiej godności dziecka Bożego w sobie i w innych.

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XI

Pan Jezus przybity do Krzyża

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Syn Boży wybrał drzewo krzyża za narzędzie swej męki ponieważ prarodzice nasi, a w nich i my wszyscy,
zerwali owoc z drzewa zakazanego.
Choć nasze grzechy okrutnie ukrzyżowały i obezwładniły Jego ciało, nie zdołały jednak odmienić Jego miłości ku nam.
Bywa, że jesteśmy czasem obezwładnieni: przez chorobę, przez odcięcie od ludzi, odosobnienie.
Nic już nie możemy uczynić.
Miłosierny Zbawiciel ukazuje nam, że właśnie wówczas,
kiedy nasza aktywność jest niemożliwa-zawsze jeszcze możemy kochać Boga i ludzi.
Jezu, pomóż mi być Tobą w moim doświadczeniu krzyża.

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XII

Pan Jezus umiera na Krzyżu

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezu najniewinniejszy, wtedy, kiedy zawisłeś na krzyżu, cierpiąc z powodu swoich bolesnych i krwawiących ran,
i nie mogłeś ruszyć ręką ani nogą dokonałeś najwięcej, dokonałeś zbawienia świata.
Oto szczyt Twojego nieskończonego Miłosierdzia okazanego nam na ołtarzu krzyża.
To Miłosierdzie uobecniasz i udostępniasz dzisiaj w czasie każdej sprawowanej ofiary Mszy św.
Dziękuję Ci, Panie, i wielbię Cię za Twoje miłosierdzie „z pokolenia na pokolenie” i proszę pokornie,
abym był wiernym i umiłowanym Twoim uczniem Janem na eucharystycznej Kalwarii dzisiaj!

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XIII

Pan Jezus zdjęty z Krzyża

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Umęczone ciało spoczęło najpierw na rękach Matki, której miłosierdziu oddał nas wszystkich, by pomogła nam wykonać wszystko do końca i do końca umiłować wolę Ojca niebieskiego.
Tak, jak Jej Syn i Ona.
Matko Miłosierdzia, która złożyłaś największą ofiarę ze swego jedynego Syna, wyryj w moim sercu świadomość tej ofiary, głęboką miłość i wdzięczność.
Bądź dla mnie Matką Miłosierdzia teraz, a  szczególnie w godzinę mej śmierci.

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XIV

Pan Jezus złożony do grobu

– Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Dzięki Chrystusowej śmierci grób nie jest naszym ostatecznym miejscem spoczynku i przeznaczenia.
Chrystus pozostał w swym grobie tylko trzy dni, by zmartwychwstać!
Wierzę, że Miłosierny Zbawiciel wskrzesi i mnie w Dzień Chwalebnego Przyjścia.
Służąc bowiem Jemu, służę ostatecznie Zwycięstwu!
Jezu Najmiłosierniejszy, codziennie pomnażaj we mnie ufność w Twoje Miłosierdzie,
abym zwyciężył wszelkie zło i zbawił duszę swoją.

– Zmiłuj się nad nami, Panie.
– Zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Dodaj komentarz