Święto Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus żądał ogłoszenia Święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Powiedział: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,
a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego,
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego,
która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar;
w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski;
niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza,
chociażby grzechy jej były jako szkarłat”. (Dz. 699)

Dodaj komentarz