Szturmówka do Aniołów

SZTURMÓWKA DO ANIOŁÓW

Wszechmogący, Wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, nim my słudzy Twoi zaczniemy przywoływać Aniołów Świętych i wzywać ich pomocy, upadamy przed Tobą na kolana i adorujemy Cię Ojcze, Synu i Duchu Święty.

Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki i wszyscy Aniołowie i ludzie przez Ciebie stworzeni niech Cię kochają, adorują i Tobie służą, Święty, Mocny i Nieśmiertelny Boże !

I Ty Maryjo, Królowo Anielska, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy do sług Twoich
i kieruj je do Tronu Najwyższego, byśmy doznali łask, pomocy i ratunku, Ty błagająca Wszechmocy,
Ty Pośredniczko Łask. Amen.

Wy Wielcy, Święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej ochronie i pomocy,
błagamy was w Imię Boga Trójjedynego – śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was w Imię Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa, – śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was Wszechmocnym Imieniem Jezus, śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was przez wszystkie Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, śpieszcie nam ….
Błagamy was przez całą Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
Błagamy was przy Świętym Słowie Bożym,
Błagamy was przy Sercu Naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Błagamy was w Imię Miłości Bożej ku nam biednym,
Błagamy was w Imię Miłosierdzia Bożego ku nam biednym,
Błagamy was w Imię Maryi Królowej Nieba i Ziemi,
Błagamy was w Imię Maryi , Matki Bożej i naszej Matki,
Albowiem otrzymaliśmy w testamencie KREW naszego Pana,
Albowiem otrzymaliśmy w testamencie SERCE naszego Pana,
Albowiem otrzymaliśmy w testamencie Niepokalane Serce MARYI,
– błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was – zakryjcie nas waszą tarczą !
Błagamy was – brońcie nas waszym mieczem !
Błagamy was – świećcie nam Waszym Światłem !
Błagamy was – ratujcie nas pod płaszcz Maryi !
Błagamy was – ukryjcie nas w Sercu Maryi !
Błagamy was – złóżcie nas w ręce Maryi !
Błagamy Was – ukażcie nam drogę do bramy życia: otwarte Serce Pana Naszego
Błagamy Was – prowadźcie nas bezpiecznie do domu Ojca Niebieskiego !
Wszystkie Chóry Duchów Błogosławionych – śpieszcie nam z pomocą !
Aniołowie Życia – śpieszcie nam z pomocą !
Aniołowie Mocy Słowa Bożego –śpieszcie nam z pomocą !
Aniołowie Miłości – śpieszcie nam z pomocą !
Nasi szczególnie nam przez Boga dani Towarzysze –śpieszcie nam z pomocą !

BŁAGAMY WAS, ŚPIESZCIE I WSPOMAGAJCIE NAS !
Krew Pana Naszego i Króla woła do was o pomoc dla nas biednych, błagamy was –
śpieszcie i wspomagajcie nas !
Serce Naszego Pana Naszego i Króla woła do Was o pomoc dla nas biednych – błagamy was –
śpieszcie i wspomagajcie nas !
Niepokalane Serce Maryi, Waszej Najczystszej Królowej, woła do was o pomoc dla nas biednych – śpieszcie i wspomagajcie nas !

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE !
Książe Wojska Niebieskiego, zwycięzco szatana,
Ty otrzymałeś od Boga siłę i moc do zniszczenia pokorą pychę sił ciemności.
Błagamy Cię, dopomóż nam w osiągnięciu prawdziwej pokory serca,
niewzruszonej wierności w wypełnianiu Woli Bożej,
do męstwa w trudnościach i cierpieniach.
Dopomóż nam, byśmy ostali się przed sądem Bożym !

ŚWIĘTY GABRIELU ARCHANIELE !
Aniele Wcielenia Bożego, wierny Pośle Boga,
otwórz uszy nasze na najcichsze upomnienia i przyzywania miłującego Serca Pana Naszego.
Błagamy Cię, stój nam zawsze przed oczyma, byśmy Słowo Boże dobrze zrozumieli,
Jego szukali i strzegli, i to wykonywali, czego Bóg od nas żąda.
Dopomóż nam do świadomej gotowości, by Pan przychodząc, nie zastał nas śpiących.

ŚWIĘTY RAFALE ARCHANIELE !
Posłańcu Miłości Bożej, błagamy Cię zrań serca nasze ogniem miłości Bożej i nie pozwól, by rana ta kiedykolwiek się zagoiła
i byśmy w życiu codziennym stale szli po drogach miłości
i miłością wszystko przezwyciężali.

WSPOMAGAJCIE NAS !
WIELCY ŚWIĘCI BRACIA, WSPÓŁSŁUDZY PRZED BOGIEM!
Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym tchórzostwem i letniością,
naszym egoizmem i chciwością, przed naszą zazdrością i nieufnością,
przed naszą żądzą sytości, dobrobytu i uznania.
Wyzwólcie nas z więzów grzechu i od tego lgnienia do spraw doczesnych.
Zdejmijcie nam z oczu opaskę, którą założyliśmy sobie sami,
by nie widzieć otaczającej nas nędzy i tylko na siebie spoglądali i nad sobą się rozczulali.
Wbijcie w serca nasze kolec świętego niepokoju za Bogiem,
byśmy nie przestali szukać Boga w tęsknocie, żalu i miłości.
Szukajcie w nas Krwi Pana naszego, która za nas była wylana.
Szukajcie w nas łez Waszej Królowej, które za Was wylała.
Szukajcie w nas litości godnego, wybledniałego, zniekształconego Oblicza Bożego,
na którego obraz Bóg nas ukształtował w Swej Miłości.
Dopomóżcie nam Boga poznać i adorować, kochać i Jemu służyć.
Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas tajemniczo otaczają i dręczą.
Pomóżcie nam, by nikt z nas nie zginął i byśmy w wiecznej szczęśliwości zjednoczeni byli wychwalaniem Boga. AMEN .

Święty Michale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !
Święty Rafale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami , pomagaj nam i proś za nas !
Święty Gabrielu Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !

Dodaj komentarz