Ty, który zapłakałeś

Panie Jezu, Ty zapłakałeś nad grobem Twego przyjaciela, Łazarza.
Proszę, zapłacz nade mną, nad moimi grzechami, niewiernością,
słabością charakteru, brakiem mocnej wiary.
Tak, jak wskrzesiłeś go z grobu,
tak i mnie pomóż powstać z moich grzechów i niewierności, poprawić się i zmienić na lepsze,
na chwalę Twojego Ojca.

Ty, w którym jest prawdziwe życie, pomóż mi rozpocząć nowe życie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz