Boże nasz i Ojcze, dzień dzisiejszy uważamy za szczególnie radosny
i tę radość naszą przynosimy Ci z wdzięcznością w darze.
Wielbimy Twoją ojcowską opiekę i mówimy z głębi serca.
Niech będzie nad nami uwielbione Imię Twoje, Panie, boś Ty dobry,
bo na wieki miłosierdzie Twoje. Dziękujemy za łaskę…

Nie umiemy policzyć wszystkich dowodów Opatrzności Twojej,
która czuwała nad naszą rodziną, chroniła nas od zła,
pocieszała w smutku, podtrzymywała naszą nadzieję,
prowadziła bezpiecznie przez trudności,
pomagała nam zwyciężać przeszkody i wykonywać Twoją świętą wolę.

Były dni i zdarzenia, których nie umiemy wytłumaczyć sobie.
Dopiero kiedyś w niebie zrozumiemy drogi Twojej mądrości i ojcowskiej dobroci.
Dzięki Ci, Panie, za wszystko.
Uważamy się tym więcej za dzieci Twoje.
Bądź nam nadal Ojcem, którego chlebem się karmimy i którego łaską żyjemy. Amen.

źródło kregi.zhr.pl

 

Dodaj komentarz