W jaki sposób zrozumieć, że Bóg nas kocha?

Bóg to Stwórca, który zdecydowanie kocha każdego człowieka. Można to zauważyć szczególnie w akcie oddania swojego Syna na ukrzyżowanie, w zamian za odkupienie grzechów wszystkich ludzi. Jak jednak to zrozumieć, aby czuć obecność Stwórcy? Sprawdzamy.

Pokochaj Go miłością do ojca

Bóg to nasz ojciec, który przede wszystkim darzy nas swoją miłością. Uświadamiając sobie, że dzięki Niemu możemy żyć, cieszyć się oraz radować łatwiej będzie nam pojąć, jak bardzo dobry jest, że dał nam wszystko to, co prowadzi do naszego zbawienia.

Bóg to nasz Ojciec, którzy przyczynił się do naszego powstania. Nawet wtedy, gdy zabraknie nam ojca w rodzinie, zawsze możemy mieć pewność, że to właśnie Bóg da nam miłość oraz zrozumienie. To właśnie On jest w stanie kochać nas nawet wtedy, gdy nie jesteśmy idealni oraz sprawiamy problemy.

Miłość do Ojca powinna być silna oraz bezinteresowna. Nie kochamy Boga przecież za to, że dzięki Niemu możemy zyskać pewne korzyści. Jesteśmy w ten sposób wdzięczni, że możemy żyć oraz rozwijać się pod Jego opieką.

Bóg jest wszechmogący oraz wszechobecny. Będąc daleko od domu, zawsze czujemy Jego obecność obok. Jest to ważna relacja, która uskrzydla oraz dodaje wiary i nadziei.

Doceń Jego poświęcenie

Bóg jest wyrozumiały. Nawet popełniając błędy przez większość swojego życia, nadal w każdej chwili możemy do Niego wrócić oraz prosić o przebaczenie. Bóg kocha swoje dzieci wtedy jeszcze bardziej, ponieważ widzi, jaki trud podjęły oraz jakie mają chęci do tego, aby na nowo trafić w Jego ramiona.

Poświęcenie Boga wynika również z samego faktu, że to On zesłał Swojego Syna po to, aby zbawił świat. Zrobił to dlatego, że wie, jak ważni są dla niego ludzie. Chrystus natomiast z ufnością przeszedł przez męczeńską śmierć, nawet przez chwilę nie wątpiąc w jej sens. Wiedział, że jest to Jego przeznaczenie, nadane mu przez Jego Ojca.

Teraz to my powinniśmy pamiętać o tym, jak duże poświęcenie to było oraz jak bardzo Bóg obdarzył nas swoją miłością.

Usłysz Go

Bóg każdego dnia mówi do nas głośno i wyraźnie. Niestety zaślepieni przez zło lub materialną część życia nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Warto mieć świadomość tego, że wszystko, co spotyka nas w ciągu dnia, to efekt ingerencji Boga. Całe dobro oraz nasze samopoczucie również jest od Niego zależne.

Przysłuchując mu się oraz wędrując zgodnie z Jego wolą, można przede wszystkim zyskać mapę, w jaki sposób podążać, aby móc Go dogonić w całym zgiełku życia. Z pewnością pomaga w tym Kościół, który analizuje Jego słowa oraz przedstawia je tak, aby każda osoba mogła zinterpretować je zgodnie z zamierzeniem.

Bóg kocha nas, ponieważ daje nam jedzenie, picie oraz zaspokaja wszystkie nasze potrzeby.

Uświadom sobie, za co Jesteś mu wdzięczny

Zatrzymaj się na chwilę i przeanalizuj to, za co możesz być wdzięczny Bogu. Być może jest to zdrowie, dobre samopoczucie, dach nad głową, a może zwykła możliwość cieszenia się z obiadu, który został przygotowany na bazie plonów wzrastających pod opieką Boga.

Natura i Bóg to zespojona jedność, która daje człowiekowi mnóstwo możliwości. To bardzo ważne, ponieważ bez naszej ingerencji nie musimy martwić się o pogodę, tlen, wodę oraz stan zdrowia zwierząt. Wszystkim zajmuje się Stwórca.

Uświadamiając sobie, za co w życiu jesteśmy Mu wdzięczni, możemy lepiej zrozumieć Jego istotę. Jednocześnie każdego dnia myślimy o tym, jak dobre życie mamy, gdy Stwórca daje nam to wszystko. To klucz do osiągnięcia szczęścia, którego brakuje wielu zagubionym osobom.

Bóg z pewnością nas kocha. Jest to nasz Ojciec, który chroni nas od złego oraz sprawia, że możemy cieszyć się z każdego dnia. Widząc jego obecność oraz będąc wdzięcznym za to, co się ma, możemy prawdziwie dostrzec Jego miłość. To ważne dla wszystkich ludzi, którzy nie widzą sensu wiary. Wystarczy skupienie, chwila medytacji oraz wyobraźnia, która zabierze nas wszędzie tam, gdzie tylko chcemy być. Dobrym sposobem na widzenie obecności Boga, jest rozmowa z Nim, czyli modlitwa. To ona zacieśnia nasze więzi.