Wezwania do modlitwy wiernych I

Boże Ojcze, polecamy Ci Kościół święty i jego pasterzy, niech głoszą Ewangelię całemu światu, aby wszyscy ludzie „mieli życie i mieli je w obfitości”.Ciebie prosimy…

Władco wszechświata, oświeć serca i umysły tych, którzy rządzą światem pielgrzymującym do pełni Twojego Królestwa. Spraw, aby starali się o rozwój i dobro każdego człowieka, aby Ewangelia mogła znaleźć swe właściwe miejsce w sercu każdego narodu.Ciebie prosimy…

Lekarzu ciał i dusz, wejrzyj w swoim miłosierdziu na wszystkich, którzy cierpią z powodu wojny, niedostatku, prześladowań i różnorodnych konfliktów. Wspieraj wysiłki tych, którzy starają się przyjść im z pomocą.Ciebie prosimy…

Dobry Pasterzu, miej w swej opiece tych, którzy pozbawieni są własnej ojczyzny, dachu nad głową i żyją w warunkach uwłaczających godności człowieka. Swoją łaską umacniaj wszystkich, którzy pracują na rzecz uchodźców, bezdomnych, dzieci ulicy.Ciebie prosimy…

Boże Ojcze, obdarz światłem Swojego Ducha wysiłek wszystkich osób zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła, aby ofiarnie i wytrwale kontynuowali swoje dzieło, pogłębiając przyjaźń z Jezusem i wzrastając na drodze osobistej świętości.Ciebie prosimy…

Nasz Ojcze i Panie, dopomóż nam, abyśmy we własnych środowiskach życia i pracy potrafili być narzędziami Twojego pokoju, sprawiedliwości i miłosierdzia. Ciebie prosimy…

Dodaj komentarz