Wezwania do modlitwy wiernych III

Boże, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiałeś przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówiłeś do nas przez swego Syna Jezusa, prosimy Cię za Kościół święty, aby z miłością i mocą objawiał wszystkim narodom tajemnicę Boga Trójjedynego. 

Ciebie prosimy…

Władco wszechświata, którego sprawiedliwość ogłaszają niebiosa, oświeć serca i umysły tych, którzy rządzą światem pielgrzymującym do pełni Twojego Królestwa. Spraw, aby starali się o rozwój i dobro każdego człowieka, aby Ewangelia mogła znaleźć swe właściwe miejsce w sercu każdego narodu.

Ciebie prosimy…

Jezu, odblasku chwały Ojca, który podtrzymujesz wszystko słowem swej potęgi i dokonujesz oczyszczenia z grzechów, wejrzyj w swoim miłosierdziu na ludzi, którzy cierpią z powodu wojny, niedostatku, prześladowań i różnorodnych konfliktów. Wspieraj wysiłki tych, którzy narażają swe życie, by przyjść im z pomocą.

Ciebie prosimy…

Jezu, rybaku serc ludzkich, miej w swej opiece tych, którzy pozbawieni są własnej ojczyzny, dachu nad głową i żyją w warunkach uwłaczających godności człowieka. Wlej w serca młodych ludzi odwagę i zapał, by poszli za Tobą, służąc potrzebującym siostrom i braciom. 

Ciebie prosimy…

Jezu, który przemierzasz drogi świata, głosząc nadejście Królestwa Bożego i zapraszasz nas do udziału w swej misji, spraw, aby wszyscy chrześcijanie świadomie weszli na drogę odnowy swej wiary oraz doświadczyli radosnej komunii z żywym Bogiem.

Ciebie prosimy…

Panie, w Tobie radują się sprawiedliwi i sławią Twoje święte imię. Prosimy Cię, abyśmy w naszym środowisku nauki i pracy, w życiu rodzinnym i społecznym promieniowali zapałem misyjnym i z entuzjazmem głosili Twoje Królestwo, a przez to umacniali swą wiarę.

Ciebie prosimy…

 

Dodaj komentarz