Wielkopostna modlitwa św. Efrema

 

Panie i Władco żywota mego!
Nie dawaj mi ducha próżniactwa, zniechęcenia, chciwości, panowania i gadatliwości.
Za to obdarz mnie, Twego sługę, duchem wstydliwości, skromności, cierpliwości i miłości.
O, Panie i Królu! Spraw, abym widział moje przewinienia i nie potępiał brata mego.
Albowiem Tyś błogosławiony jest na wieki wieków. Amen.

Św. Efrem

Dodaj komentarz