Za bliskich na emigracji

 

Dziękujemy Ci Jezu, za tych naszych bliskich, którzy przebywają na emigracji.
Dziękujemy za ich życie, za wszelkie dobro, które z Twojej łaski staje się ich udziałem.
Wiemy, że Ty, Panie Jezu, nigdy ich nie opuszczasz.
Bądź uwielbiony w ich codzienności, w ich pracy, trudach, radościach i cierpieniach.
Bądź uwielbiony w ich i w naszym życiu rodzinnym.
Niech nasze rodziny będą przepełnione Twoją miłością.
Niech wzrastają w jedności na wiekszą Twoją chwałę. Amen.

Dodaj komentarz