Za członków rodzinny, którzy nie wierzą

Panie, jakże wielki ból sprawia mi to,
że niektórzy członkowie mej rodziny nie wierzą w Ciebie,
i chociaż zostali ochrzczeni i i przystępowali niegdyś do sakramentów świętych,
teraz żyją tak, jakbyś nie istniał.
Przez przyczynę świętych niewiast Fuski i Maury, proszę Cię, Panie,
o laskę odrodzenia w wierze dla moich bliskich.
Pozwól im zaznać radości, którą daje wiara.
Ty sam najlepiej znasz ludzkie serca, usuń więc z nich przeszkody, uprzedzenia lub niechęci.
Ulecz rany, które nie pozwalają moim bliskim uwierzyć i wielbić Ciebie we wspólnocie Kościoła.
Oświeć mnie światłem Ducha Świętego, bym zrozumiał,
co mogę zrobić dla odzyskania wiary moich bliskich.
Jeśli dla niej przeszkodą są moje grzechy, daj mi łaskę dostrzeżenia tego i poprawy.
Proszę Cię, Panie, zjednocz nas we wspólnej wierze. Amen.

Dodaj komentarz