Za katolickie dzieła miłosierdzia

Święty Bazyli, głosicielu słowa Bożego i wierny sługo Jezusa w ubogich.
Ty harmonijnie łączyłeś dzieła pobożności z miłosierdziem chrześcijańskim.
Byłeś przyjacielem Jezusa, którego spotykałeś w sakramentach świętych i bliźnich.
Bóg nie szczędził ci talentów i darów, które wykorzystywałeś dla dobra Kościoła.
Uproś nam, Święty Bazyli, wrażliwość serca względem chorych, słabych,
ubogich i przeżywających jakiekolwiek troski.
Pomóż nam odważnie stawać przy boku naszych cierpiących sióstr i braci,
by budzić w nich nadzieję i wnosić radość.
Tak wiele organizacji kościelnych, fundacji,
stowarzyszeń oraz wspólnot parafialnych i grup kontynuuje służbę ubogim,
wiernie wypełniając przykazanie miłości bliźniego.
Twojej opiece powierzamy wszystkie dzieła miłosierdzia,
jakie powstały i rozwijają się w Kościele.
Uproś im błogosławieństwo i pomagaj we wszystkich dobrych dziełach.
Spraw, by pracownicy i wolontariusze kościelnych dzieł miłosierdzia pełnili je ochoczo,
z miłością do potrzebujących i z wdzięcznością,
że mogą w ten sposób służyć samemu Chrystusowi, który ukrywa się w ubogich.
Jemu cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

święty Bazyli Wielki
św. Bazyli Wielki

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz