Za kaznodziejów do św. Jana z Avila

Święty Janie, swoimi płomiennymi kazaniami porywałeś serca i prowadziłeś je na drogę miłości Boga i bliźniego.
Twoje słowa współbrzmiące z całym twym życiem, otrzymały moc nawracania i wydawały obfity plon świętości.
Dziś również potrzebuje takich kaznodziejów i przewodników duchowych, którzy jak ty,
zatopieni w słowie Bożym, modlitwie i pokucie, będą prowadzić nas pewną drogą do Boga, naszego Pana i Zbawcy.
Prosimy cię, wstawiaj się za współczesnymi duszpasterzami i wypraszaj moc słowom oraz ich świadectwu życia.
Niech także współczesny Kościół posiada mądrych, przekonujących nauczycieli, którzy żyją słowem Pana,
oraz wiernych szafarzy sakramentów świętych.
Wypraszaj obfite błogosławieństwo tym, którzy w naszych wspólnotach pełnią posługę słowa. Amen.

Dodaj komentarz