Za Kościół w Chinach

Święty Janie, gorliwy misjonarzu w Chinach i niezwyciężony męczenniku,
swoją krwią zaświadczyłeś,
że dla ciebie największą miłością był Jezus i Jego Ewangelia.
Pracowałeś dla Niego gorliwie szerząc wiarę wśród Chińczyków,
szafując sakramenty święte oraz gorliwie modląc się, by otworzyli się na Pana.
Kościół w Chinach potrzebuje twej modlitwy,
by uleczyć wewnętrzne rozdarcie i przezwyciężyć trudności w swym rozwoju.
Potrzebuje Bożej mocy w prześladowaniach i jasności świadectwa w głoszeniu Chrystusa.
Prosimy, módl się za wielki naród Chiński i za jego władze.
Niech rządzący nie postrzegają kościoła jako zagrożenia nie traktują go z wrogością.
Niech przyjmą prawdę, że chrześcijaństwo może ubogacić,
a nie zniszczyć wielowiekową kulturę Chin. Chrystus bowiem niczego nie zabiera tym,
którzy wierzą w Niego,
ale uszlachetnia ich serca i opromienia blaskiem nieśmiertelności ich życie.
Święty Janie, męczenniku, uproś łaskę wolności religijnej udręczonemu Kościołowi w Chinach.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Jan z Triory
św. Jan z Triory

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok,
wyd. Jedność, 2018 r.

Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz