Święty Damazy, obrońco prawowierności.
W czasie swego pontyfikatu musiałeś stawić czoła licznym błędnym naukom.
Jako dobry pasterz strzegłeś Kościoła przed utratą lub zniekształceniem depozytu wiary.
Karmiłeś lud Boży zdrową nauką, którą zostawił nam Chrystus i apostołowie.
Musiałeś też stawić czoła podziałom i niezgodzie wewnątrz wspólnoty kościelnej.

Prosimy cię, wspieraj swą modlitwą i wstawiennictwem u Boga Kościół,
aby podobnie jak w dawnych czasach,
tak i dziś głosił niezmienne prawdy wiary,
strzegł zasad moralnych oraz pobożności.
Niech twa modlitwa ustrzeże nas przed zamętem duchowym,
uchroni przed fałszywymi nauczycielami,
którzy próbują poprzez swe nauki zniekształcić wiarę i wynaturzyć sumienia.
O dobry pasterzu, wspieraj nas w walce o wierność Chrystusowi i Jego nauce. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz