Za młodych do św. Tytusa i św. Tymoteusza

Święci Tytusie i Tymoteuszu,
którzy w młodym wieku przyjęliście chrzest i staliście się uczniami Świętego Pawła Apostoła,
waszym modlitwom powierzamy młodzież przystępującą do sakramentu bierzmowania.
Prosimy, by czas przygotowań stał się dla nich okazją do odkrywania piękna wiary
i przeżywania radości przynależenia do wspólnoty uczniów Chrystusa.
Uproście bierzmowanym potrzebne łaski, aby odkryli skarby duchowe,
jakimi dysponuje Kościół dla ubogacenia ich życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz