Za osoby konsekrowane

Święta Hiacynto, ty po swym nawróceniu zasmakowałaś w życiu zakonnym i doświadczyłaś,
„jak słodki jest głos Pana i twarz Jego pełna wdzięku” (Pnp 2,14),
prosimy cię za wszystkie osoby konsekrowane, które oddały swe życie na wyłączną służbę Bogu.
Uproś im, o święta siostro zakonna, łaskę gorliwości i umiłowania ich powołania.
Chroń przed zobojętnieniem, rutyną, oziębłością, a nawet niewierności i utratą powołania.
Módl się, by osoby konsekrowane stały się jasnymi światłami dla całego Kościoła,
by poprzez swą modlitwę i gorliwą wiarę innych pobudzały do większej miłości wobec Boga i Kościoła.
Prosimy cię o to, przez Chrystusa,
Pana naszego, Oblubieńca dusz konsekrowanych i ich największej miłości. Amen.

św. Hiacynta Marescotti
św. Hiacynta Marescotti

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz