Za osoby znieważane

Święta Adelajdo, patronko osób znieważanych.

Wiele wycierpiałaś, ale nigdy nie straciłaś nadziei.
Ufałaś Bogu, obrońcy pokrzywdzonych.
Cierpliwie znosiłaś przykrości i braki, upokorzenia i niechęć.
Wierzyłaś jednak, że Bóg ujmie się za Tobą i przyjdzie ci z pomocą.
Ty nas uczysz, że możemy ocalić pokój w naszych sercach,
gdy tylko powierzymy się Bożej Opatrzności.
Prosimy cię, wspomóż osoby znieważane, odrzucane, lekceważone,
uznawane za gorsze w naszych rodzinach, społeczności i świecie.
Niech za twą przyczyną trwają przy Chrystusie,
od Niego oczekując wsparcia i pomocy.
Niech nie tracą spokoju i pogody ducha, wierząc,
że Bóg sam ujmie się za nimi.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz