Wszechmogący i miłosierny Boże!
Często gromadzimy się w naszej świątyni na modlitwie i sprawowaniu sakramentów.
Czynimy to jako wspólnota parafialna.
Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy ją tworzą – dla wiernych i duszpasterzy.
Polecamy Ci rodziny naszej parafii, niech będą silne Twoją mocą.
Oddajemy Ci pod opiekę młodzież i dzieci, aby ich wzrastanie
ku prawdziwej dojrzałości przebiegało zgodnie z Twoją wolą.
Modlimy się za chorych, starszych i samotnych, abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem.
Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów i prosimy CIe o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych, którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia
-przemień ich serca i uczyń je miłymi sobie.
Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się Tobie i błogosław naszej parafii. Amen.

 

 

Dodaj komentarz