Święta Scholastyko, ciebie łączyła przykładna miłość siostrzana,
oparta na wspólnej wierze ze Świętym Benedyktem, twym bratem.
Modlitwą wspierałaś go i chętnie rozmawiałaś z nim o sprawach Bożych.
Wzajemnie dodawaliście sobie otuchy i zachęcaliście
do wiernego podążania za Chrystusem, waszym Panem.
Proszę cię, wysłuchaj tej modlitwy za moje rodzeństwo i uproś mu potrzebne łaski,
tak w życiu doczesnym jak i wiecznym.
Niech między nami panuje zgoda, życzliwość i braterska troska.
Pomóż nam budować dobre relacje rodzinne w oparciu o wiarę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Scholastyka
św. Scholastyka

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

 

Dodaj komentarz