Opatrzności Boża, Tobie się oddaję w opiekę w tej trudnej sytuacji,
gdy moja rodzina uległa rozbiciu.
Osłaniaj nas w tym naszym trudnym przeżyciu.
Doprowadź nas szczęśliwie znowu do siebie.
Pomóż nam, Panie, odbudować dom,
w którym Ty zamieszkasz z nami na zawsze.
Wiem, że ludzkie marzenia o szczęściu złym zrządzeniem losu mogą obrócić się w niwecz.
Ale ufam Ci i mocy sakramentu, w którym nas połączyłeś.

Ty, który nie zapominasz o liliach polnych i ptakach niebieskich, pamiętaj o nas.
Wierzymy Twojej miłości. Niech wola Twoja wypełnia się nad nami i w nas. Amen.

Dodaj komentarz