Za rodziny rozbite

O dobry Jezu, który tak ukochałeś rodzinę, czego mieliśmy przykład w Nazarecie, Kanie Galilejskiej, podczas spotkań u Twych przyjaciół Marii, Marty i Łazarza. Spojrzyj łaskawie na te rodziny, które z różnych powodów zostały rozbite.

Pomnij, że uświęcone zostały one sakramentem. Daj im moc, aby mogły naprawić to, co jeszcze da się uratować. Daj moc wszystkim osobom pokrzywdzonym, które nie przyczyniły się w żaden sposób do rozłamu. Otocz opieką zwłaszcza dzieci najwięcej cierpiące z powodu rozstania rodziców.

Daj także siłę przebaczenia i uzdrowienia psychicznego oraz moralnych zranień. Wskaż drogę ku nowemu życiu wypełnionemu Twoją łaskawą miłością i miłosierdziem. Niech Duch Święty ześle potrzebne dary i moc pocieszenia. Amen.

Dodaj komentarz