Za rządzących

Święta Adelajdo, mądra i sprawiedliwa władczyni,
która przeszłaś do historii jako jedna z najważniejszych kobiet dziesiątego stulecia.
Cieszyłaś się miłością i szacunkiem swych poddanych,
gdyż rządząc mądrze i roztropnie, troszczyłaś się o nich i wspierałaś ich.

Wspaniała cesarzowo, prosimy cię, wspieraj współcześnie rządzących państwami.
Uproś im łaskę roztropności, uczciwości i nade wszystko odpowiedzialności
za podejmowane decyzje polityczne, ekonomiczne i wojskowe.
Módl się, by nie ulegali korupcji, prywacie, nie szukali wyłącznie interesów grup,
które wyniosły ich do władzy, ale jak ty,
pragnęli dobra wspólnego i troszczyli się o wszystkich obywateli,
zwłaszcza za tych, którzy należą do najsłabszych grup społecznych.
Prosimy cię, wspieraj rządzących w ich służbie ludziom. Amen.

Dodaj komentarz