Święty Bedo Czcigodny,
nazywany „najświętszym wśród uczonym i najbardziej uczonym wśród świętych Kościoła w Anglii”,
twej opiece powierzamy wszystkich studentów.
Niech za twoją przyczyną umiejętnie łączą rozwój intelektualny z rozwojem moralnym i religijnym.
Niech nie tylko zdobywają potrzebną wiedzę i rozwijają zdolności,
ale także zabiegają o dojrzewanie w wierze, nadziei i miłości.
Niech strzegą się pychy, która prowadzi do przekonania, że się posiadło całą mądrość.
Pomóż im harmonijnie rozwijać się dla dobra tych, którzy będą korzystali z ich wiedzy i talentów.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dodaj komentarz