Zawierzenie Bogu

O Panie, mój Boże,
dziękuję, że mnie znasz i kochasz.
Twoje słowo mówi, że tym, którzy proszą, będzie dane,
ci którzy szukają, znajdą, a tym, którzy pukają, będzie otworzone.
Proszę, wysłuchaj mojej modlitwy o cud i spełnij moją prośbę.
Pomóż mi bardziej zawierzyć Tobie, niż polegać na własnej sile,
pomóż zaufać, że zawsze czynisz to, co dla mnie jest najlepsze.
Niech Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum,
strzeże mego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Amen.

Dodaj komentarz