Zawierzenie dokonane przez ojca rodziny

Panie Jezu, Tobie zawierzam to, kim jestem.
Ty zechciałeś wzrastać w Świętej Rodzinie,
dziękuję Ci, że i mnie dałeś rodzinę,
w której mogę świadczyć miłość ku bliźnim.
Dziękuję Ci za żonę i za dzieci, które mi dałeś.
W duchu wdzięczności oddaję się Tobie i poświęcam się Twemu Najświętszemu Sercu.
W dniu, w którym zawarliśmy małżeństwo, pobłogosławiłeś nasz związek i uświęciłeś jego miłość.
Wobec Ciebie i wobec mojej rodziny ponawiam dzisiaj zobowiązania płynące z sakramentu małżeństwa.

Bądź, Panie Jezu, centrum naszego ogniska domowego.
Króluj w sercu każdego z nas! Jako głowa rodziny oddaję Ci i poświęcam moją rodzinę.
Proszę, umacniaj w niej miłość i rozpal ducha służby.

Panie Jezu, kiedy nasza wiara będzie wystawiona na próbę,
daj nam wyjść z niej zwycięsko.
A gdyby ktoś z nas, na skutek słabości lub grzechu, oddalił się od Ciebie,
doprowadź go z powrotem do Twojego domu.
Weź go na swoje ramiona z taką czułością,
z jaką dobry pasterz bierze zabłąkaną owieczkę.

Spraw, abym za przykładem św. Józefa,
opiekuna Dzieciątka Jezus i Maryi, swej Małżonki,
rzetelnie wypełniał swoje obowiązki męża i ojca. Amen.

Dodaj komentarz