Zawierzenie Krwi Chrystusa

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że stałeś się człowiekiem, aby przynieść na ziemię miłość Przedwiecznego Ojca. Dziękujemy Tobie, Synu Boży, ponieważ przyjąłeś nasze ciało i krew, stałeś się naszym Bratem i Przyjacielem.

Dziękujemy Tobie, Dobry Pasterzu, bo oddałeś życie za swoje owce, aby swoją Krwią obmyć i uświęcić tych wszystkich, którzy przyjmują Twoje Słowo i uczestniczą w Ofierze Pojednania.
Panie, chwalimy i wielbimy Ciebie ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, ponieważ swoją Najdroższą Krwią zmazałeś winę ludzkości. Wysławiamy i czcimy Ciebie, bo dzięki temu, że oddałeś swoje życie, my odzyskaliśmy nadzieję. Dzięki temu, że za nas umarłeś, śmierć stała się nam bramą do zmartwychwstania. Dzięki temu, że okazałeś nam miłosierdzie, możemy w jedności z Tobą stać się źródłem miłosierdzia i pojednania.
Chwalimy i wielbimy Ciebie, nasz Zbawicielu, bo przez chrzest i bierzmowanie włączyłeś nas w Twoje święte Ciało – Kościół.

W Eucharystii możemy przypieczętować więź miłości i pokoju. W sakramencie pokuty leczysz rany naszego ziemskiego pielgrzymowania i odnawiasz życie łaski, gdy je tracimy. Ciebie, Jezu, wysławiamy i czcimy za Twoje Słowo i wszystkie sakramenty, które czynią nas żywymi członkami Kościoła.
Dziękujemy Tobie za tych, którzy w Twoim zastępstwie kierują owczarnią, którą Ty nabyłeś własną Krwią. Dziękujemy Tobie, Panie, także za wszystkich ludzi, dzięki którym uwierzyliśmy w Ciebie, dziękujemy za tych wszystkich, którzy wprowadzili nas na drogę Twojej miłości.
Chcemy Ci dzisiaj szczególnie podziękować za to, że w Twojej Przenajświętszej Krwi znaleźliśmy sens życia, cierpienia i śmierci. Ponieważ Ty z miłości stałeś się człowiekiem, cierpiałeś i umarłeś na krzyżu, my także możemy przez nasze życie, cierpienie i śmierć podarować Bogu Ojcu i wszystkim naszym bliźnim prawdziwą miłość.
Dlatego oddajemy się dzisiaj Twojej Najdroższej Krwi. Odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i pragniemy bardziej świadomie, radośniej i z większą gotowością być członkami Twojego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Naszym życiem chcemy „dopełniać to, czego brakuje cierpieniom Chrystusa”, aby cały świat powrócił do Domu Ojca.

Niech nasz czas będzie Twoim czasem; naszą radością niech będzie to, co Ciebie raduje; niech nasze cierpienie uczestniczy w Twojej zbawczej miłości. Z Tobą pragniemy oddać naszą krew i życie dla zbawienia wszystkich ludzi.
Panie, pozwól nam, abyśmy wraz z Tobą byli zdrojem miłosierdzia, który zwycięża strach i złe duchy, upadającym i zagrożonym daje nowe siły, cierpiących pociesza i umacnia, szukającym wskazuje drogę, zagubionych prowadzi do nawrócenia, poświęconym Bogu dodaje odwagi, wspomaga umierających, a zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, przychodzi z pomocą.

Panie Jezu Chryste, niech Twoja Najdroższa Krew uczyni nas wiernymi temu oddaniu, którego dzisiaj dokonujemy. Uczyń nas gorliwymi w rozważaniu i oddawaniu czci tajemnicy Twojej miłości. Uczyń nas apostołami Twojej Przenajświętszej Krwi. Niech całe nasze życie będzie uwielbieniem Ojca w niebie i pomaga ludziom na drodze do zbawienia. Maryjo, Matko Przenajdroższej Krwi, módl się za nami. Amen.

Dodaj komentarz