Złote Ave Maria

Bądź pozdrowiona, Maryjo, najpokorniejsza, Służebnico Trójcy Przenajświętszej.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, najszlachetniejsza, Wybrane Naczynie Boga Ojca.
Bądź pozdrowiona, Matko Pana Jezusa Chrystusa, najdostojniejsza.
Bądź pozdrowiona, Matko Pana Jezusa Chrystusa, najchwalebniejsza.
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego, najgodniejsza.
Bądź pozdrowiona, Siostro świętych Aniołów, najśliczniejsza.
Bądź pozdrowiona, Panno prorokom w obietnicach, najpożądańsza.
Bądź pozdrowiona, Mistrzyni Ewangelistów, najumiejętniejsza.
Bądź pozdrowiona, Nauczycielko apostołów, najrozumniejsza.
Bądź pozdrowiona, Podporo męczenników po Bogu najpotężniejsza.
Bądź pozdrowiona, Maryjo wyznawców i Studnio doskonałości, najwdzięczniejsza.
Bądź pozdrowiona, Pocieszycielko żywych i umarłych, najochotniejsza.

Racz mnie dnia dzisiejszego i zawsze we wszystkich moich pokusach i troskach,
potrzebach i trudnościach, modlitwą Twoją świętą podźwignąć i poratować,
a osobliwie w godzinę śmierci mojej nie odstępuj mnie, zjednaj mi wszystkich grzechów odpuszczenie,
a w Niebieskiej Ojczyźnie chwalebne i wesołe umieszczenie. Amen.

[Ze starego modlitewnika, „Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne, które duch gorący Bogu na wonność słodkości chwały Jego ofiarować może” (1760 r.). Złote AVE MARIA Świętemu Bernardowi od Anioła objawione, które ma być na co dzień nabożnie odprawowane dla skutecznego otrzymania szczęśliwej śmierci. Pisownia nieznacznie uwspółcześniona].

Dodaj komentarz