Zmiłuj się nad duszami…

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry,
także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi.
Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości.
Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu,
z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem,
a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków.
Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje,
przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela,
zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy,
zanim wejdą do Twojej chwały.
Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską
oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia.
Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny
i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich,
niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Dodaj komentarz