2001  nr. 1
 
  Zdjecia do nr 1 udostępniono za pośrednictwem "Głosu Ojca Pio" Serdeczne Bóg Zapłać 
 
 
 Kronika życia Ojca Pio 1   
 
 Chrystusowe rany 2   
 
 Każdego "widział od środka" 3   
 
 Eucharystia 4   
 
 Różaniec  
czyli życie Jezusa i Maryi
5   
 
 Cud - znak bliskości Boga 6   
 
 Charyzmat czyli dar dla innych 7   
 
 Powrót synów Marnotrawnych 8   
 
 Koronka do najświętszego  
Serca Pana Jezusa
9   
 
 Szpital, który jest domem 10   
 
 Grupy Modlitwy Ojca Pio 11   
 
 Ks. Karol Wojtyła spotyka Ojca Pio 12   
 
 Wspomnienie  
dr Wandy Półtawskiej
13   
 
 Beatyfikacja tysiąclecia 14   
 
 Litania do bł. Ojca Pio15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Szpital, który jest domem
 
  Ojciec Pio był niezwykle wrażliwy na cierpienie innych. Współczuł i pragnął pomóc każdemu, kto zwracał się do niego ze swoim bólem... Wielu wyprosił u Boga łaskę uzdrowienia. Gdyby mógł, wziąłby choroby wszystkich na siebie. W chorym człowieku widział cierpiącego Chrystusa. Sam odczuwał Jego mękę.
 
 
 
 Plan wielkiego Dzieła

Ojciec Pio wiedział, że oprócz cierpienia fizycznego chorym doskwiera cierpienie głębsze, duchowe, którego najczęściej nikt nie leczy. Dostrzegał, że często w szpitalu człowiek spotyka się z obojętnością ze strony lekarzy czy pielęgniarek. Pacjent bywa osamotniony i zagubiony, bo traktuje się go jak kogoś obcego. Ojciec Pio nie mógł pogodzić się z zimnym traktowaniem chorych, którzy często bardziej potrzebują słowa otuchy niż lekarstw. Dlatego w sercu zakonnika powoli dojrzewał plan wielkiego dzieła - budowy szpitala, który byłby dla chorego bardziej domem niż placówką medyczną. Marzył o stworzeniu miejsca, gdzie każdy cierpiący znalazłby fachową pomoc i opiekę medyczną, ale przede wszystkim wsparcie duchowe, ludzkie ciepło, troskę i miłość. Plan dzieła powstał w 1940 roku. Ojciec Pio nie chciał nazywać go szpitalem. Nadano mu nazwę Dom Ulgi w Cierpieniu.
 
 
  
Dziś Dom Ulgi w Cierpieniu jest wielką kliniką, w której znajduje się 1200 łóżek. Każdy jej pacjent zostaje objęty odpowiednią opieką.

Fot. Convento S. Maria delle Grazie

 
 
 "Przystań" dla chorych

W styczniu 1940 roku Ojciec Pio pobłogosławił plany budowy Domu Ulgi w Cierpieniu. Złożył też pierwszą ofiarę na ten cel - małą złotą monetę, którą otrzymał od jednego z wiernych... Bardzo szybko zaczęły napływać inne ofiary z różnych krajów. Uroczyste otwarcie liczącej wówczas 300 łóżek kliniki odbyło się 5 maja 1956 roku.
Ojciec Pio pragnął rozbudować dom tak, aby mógł przyjąć wszystkich cierpiących, którzy przybędą do tego miejsca, licząc na pomoc medyczną i duchowe wsparcie... Jego plany doczekały się realizacji - dziś Dom Ulgi w Cierpieniu jest wielką kliniką, w której znajduje się 1200 łóżek!
 
 
 
 

Dom Ulgi w Cierpieniu to miejsce, w którym każdy cierpiący znajdzie fachową pomoc i opiekę medyczną, ale przede wszystkim wsparcie duchowe, ludzkie ciepło, troskę i miłość...
 
 
 
 Misja lekarza

Wy jesteście lekarzami i posiadacie misję leczenia chorych. Jeśli jednak do łoża chorego nie przyniesiecie miłości, wasze lekarstwa nie na wiele się zdadzą. Przynoście Boga do waszych chorych.
  
  Ojciec Pio
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba