2001  nr. 1
 
  Zdjecia do nr 1 udostępniono za pośrednictwem "Głosu Ojca Pio" Serdeczne Bóg Zapłać 
 
 
 Kronika życia Ojca Pio 1   
 
 Chrystusowe rany 2   
 
 Każdego "widział od środka" 3   
 
 Eucharystia 4   
 
 Różaniec  
czyli życie Jezusa i Maryi
5   
 
 Cud - znak bliskości Boga 6   
 
 Charyzmat czyli dar dla innych 7   
 
 Powrót synów Marnotrawnych 8   
 
 Koronka do najświętszego  
Serca Pana Jezusa
9   
 
 Szpital, który jest domem 10   
 
 Grupy Modlitwy Ojca Pio 11   
 
 Ks. Karol Wojtyła spotyka Ojca Pio 12   
 
 Wspomnienie  
dr Wandy Półtawskiej
13   
 
 Beatyfikacja tysiąclecia 14   
 
 Litania do bł. Ojca Pio15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Litania do bł. Ojca Pio
 
 
  
 
 
 
 
 

Błogosławiony Ojcze Pio, módl się za nami.

Wierny natchnieniom Ducha Świętego,

Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,

Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,

Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu,

W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,

Cieszący się nadprzyrodzonymi darami,

Ozdobo zakonu franciszkańskiego,

Niosący światu dobro i pokój,

Wybrane naczynie świętości i łaski,

Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,

Postrachu duchów piekielnych,

Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego,

Nauczający bardziej przykładem niż słowem,

Wzorze miłości Boga i bliźniego,

Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,

Opiekunie cierpiących,

Pociecho nieszczęśliwych,

Znoszący upokorzenia z cierpliwością,

Mężny wśród przeciwności,

Wzorze franciszkańskiego ubóstwa,

Wzorze czystości kapłańskiej,

Mężu doskonałego posłuszeństwa,

Miłośniku życia ukrytego,

Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,

Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,

Możny nasz orędowniku u Boga.

 
  Módl się za nami bł. Ojcze Pio, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 
  Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że bł. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze,
by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa;
spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą,
z jego pomocą naśladowali Twojego Syna
i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości.
Amen.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba