2001  nr. 2
 
  Fot. na okładce: Figura Matki Bożej w Lourdes (z archiwum Biura Pielgrzymkowego AVE w Katowicach).

Redakcja składa podziękowania ks. Stanisławowi Kowalikowi, autorowi książki "Maryja woła nas. Szlakiem europejskich Sanktuariów Maryjnych" oraz Wydawnictwom Pallottinum II i Plurigraf - Italia, za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać.

 
 
 
 Objawienia Matki Bożej w Lourdes 1   
 
 Kronika Objawień 1858 r. 2   
 
 Jestem Niepokalane Poczęcie 3   
 
 Życie św. Bernadetty 4   
 
 Massabielle grota objawień 5   
 
 Idź do źródła, napij się z niego.. 6   
 
 Niech zbudują kaplicę... 7   
 
 Niech przychodzą tu procesje... 8   
 
 Uzdrowienia i nawrócenia w Lourdes 9   
 
 Czy to naprawdę Cud? 10   
 
 Do Lourdes pielgrzymuje cały świat 11   
 
 Wielki Pielgrzym 12   
 
 Światowy Dzień Chorego 13   
 
 Litania do  
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Czy to naprawdę Cud?
 
 

"Słowo cud nie może być wypowiadane lekkomyślnie" - powiedział papież Pius X do przewodniczącego Biura Medycznego w Lourdes.
 
  Biuro to zostało założone w 1883 roku w celu sprawdzania autentyczności zgłaszanych wyleczeń. Nie każde uzdrowienie komisja uznaje za cud. Potrzebne są wielokrotne badania. Ważne jest, aby człowiek, który doznał w Lourdes łaski uzdrowienia, zaraz zgłosił ten fakt do Biura Medycznego i poddał się wymaganym badaniom. Inaczej jego przypadek nie zostanie uwzględniony w prowadzonych statystykach. Oszuści szukający rozgłosu i sensacji są demaskowani przez lekarzy.
Z początku naukowcy i lekarze bardzo sceptycznie reagowali na dochodzące do nich wieści o niezwykłych wydarzeniach w Lourdes. Nauka nie potrafi wytłumaczyć takich zjawisk; z medycznego punktu widzenia są one po prostu niemożliwe. Bardzo dużą rolę w rozumieniu wydarzeń w Lourdes odegrał doktor Pierre Dozous, który po zbadaniu Bernadetty potwierdził jej poczytalność i uczciwość, a następnie zajmował się pierwszymi ludźmi, którzy uzyskali w Lourdes łaskę uzdrowienia. Równie ważne było świadectwo doktora Alexisa Carrela, późniejszego laureata Nagrody Nobla, którą otrzymał za badania nad rakiem w 1912 roku.
Dziś oprócz Biura Medycznego i Biura Badań Naukowych, do których kieruje się uzdrowionych na badania, istnieje w Lourdes Międzynarodowy Komitet Lekarski, który w szczególnie skomplikowanych przypadkach proszony jest o dodatkową decyzję. Ostateczne potwierdzenie cudu dokonuje się podczas procesu kościelnego i należy zawsze do uprawnionego biskupa, który oznajmia ten fakt w uroczystym dekrecie. Z tysięcy zgłoszonych w ciągu 150 lat uzdrowień jedynie
66 oficjalnie potwierdzono i uznano za cuda.
 
 
  
Przybywający do Lourdes z wiarą i nadzieją dotykają mokrych ścian groty, w której Maryja ukazała się Bernadetcie.

Fot. Biuro Pielgrzymkowe AVE, Katowice

 
 
 
Warunki uznania powrotu do zdrowia za cud:
 
  1. Choroba nie może być już w stadium zaniku tak, że mogłaby się cofnąć samoistnie.
2. Nie mogą być aplikowane żadne lekarstwa, a gdy już zostały podane, musi być stwierdzona ich nieskuteczność.
3. Uzdrowienie musi być natychmiastowe.
4. Uzdrowienie musi być całkowite.
5. Przed uzdrowieniem nie może mieć miejsca żaden nagły kryzys na skutek podawania określonego środka; jeśli tak było, nie należy mówić o cudownym uzdrowieniu, gdyż można je częściowo lub też całkowicie wytłumaczyć w sposób naturalny.
6. Po uzdrowieniu nie może nastąpić nawrót choroby.
 
  Świadectwo doktora A. Carrela, laureata Nagrody Nobla w 1912 r.
Nigdy nie zapomnę tego wstrząsającego wydarzenia, kiedy zobaczyłem, jak duża, podobna do raka narośl na ręce robotnika ściągnęła się na moich oczach do rozmiarów małej blizny; nie mogę tego zrozumieć, ale nie mogę wątpić w to, co zobaczyłem na własne oczy.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba