2001  nr. 2
 
  Fot. na okładce: Figura Matki Bożej w Lourdes (z archiwum Biura Pielgrzymkowego AVE w Katowicach).

Redakcja składa podziękowania ks. Stanisławowi Kowalikowi, autorowi książki "Maryja woła nas. Szlakiem europejskich Sanktuariów Maryjnych" oraz Wydawnictwom Pallottinum II i Plurigraf - Italia, za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać.

 
 
 
 Objawienia Matki Bożej w Lourdes 1   
 
 Kronika Objawień 1858 r. 2   
 
 Jestem Niepokalane Poczęcie 3   
 
 Życie św. Bernadetty 4   
 
 Massabielle grota objawień 5   
 
 Idź do źródła, napij się z niego.. 6   
 
 Niech zbudują kaplicę... 7   
 
 Niech przychodzą tu procesje... 8   
 
 Uzdrowienia i nawrócenia w Lourdes 9   
 
 Czy to naprawdę Cud? 10   
 
 Do Lourdes pielgrzymuje cały świat 11   
 
 Wielki Pielgrzym 12   
 
 Światowy Dzień Chorego 13   
 
 Litania do  
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 


  
  Kronika Objawień 1858 r.
 
 Objawienia
Matki Bożej
w Lourdes w 1858 r.


 
 11 lutego

Piękna Pani po raz pierwszy ukazała się Bernadetcie w grocie massabielskiej.

 
 14 lutego

Bernadetta w czasie objawienia popadła w ekstazę. Dziewczynka skropiła grotę wodą święconą.

 
 
  
Bernadetta w czasie objawień trzymała w ręku różaniec. Według naocznych świadków, zapadała w ekstazę. Jej policzki były blade, a usta poruszały się w bezdźwięcznej modlitwie.

Fot. Plurigraf

 
 
 18 lutego

Piękna Pani powiedziała do Bernadetty: "Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym".

 
 19 lutego

Bernadetta udała się do groty z matką i ośmioma innymi osobami. Dziewczynka trzymała w ręku zapaloną świecę - to początek tradycji pielgrzymowania do groty ze światłem.

 
 20 lutego

Piękna Pani wraz z Bernadettą odmawiały różaniec.

 
 21 lutego

Objawienie miało miejsce w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Zachowanie Bernadetty podczas objawienia obserwowało około stu osób.

 
 23 lutego

Wśród 150 osób modlących się z Bernadettą był miejscowy lekarz dr Pierre Dozous oraz inni ludzie, nie dający wiary przekazowi dziewczynki. Jeden z nich wyznał później: "Rzeczywiście. Ta dziewczynka ma przed sobą istotę nadprzyrodzoną".

 
 24 lutego

Bernadetta wyznała: "Piękna Pani prosiła mnie, bym na klęczkach poszła w głąb groty i bym ucałowała ziemię na znak pokuty za grzeszników".

 
 25 lutego

Piękna Pani powiedziała do Bernadetty: "Idź do źródła, napij się z niego i umyj twarz". Wskazała Bernadetcie miejsce, w którym ma wykopać dołek. W tym miejscu wypływa źródło.

 
 27 lutego

W grocie zebrało się około tysiąca osób pragnących modlić się z Bernadettą.

 
 28 lutego

Objawienie miało miejsce w niedzielę około siódmej rano. Po objawieniu Bernadetta była przesłuchiwana przez miejscowego sędziego.

 
 1 marca

Tego dnia miało miejsce pierwsze uzdrowienie. Chłopka Latapie obmyła chorą dłoń w źródle i stwierdziła, że może nią swobodnie poruszać.

 
 2 marca

Piękna Pani powiedziała: "Powiedz księżom, by wzniesiono tu kaplicę i przychodzono z procesją".

 
 3 marca

Piękna Pani ponowiła prośbę o budowę kaplicy.

 
 4 marca

Po tym objawieniu Bernadetta nie przekazała wiadomości.

 
 25 marca

Piękna Pani wyjawiła Bernadetcie swe imię: "Jestem Niepokalane Poczęcie". Potwierdzają się przypuszczenia wiernych. Piękna Pani to Maryja.

 
 7 kwietnia

W czasie objawienia miał miejsce tzw. cud świecy.

 
 16 lipca

Ostatnie ziemskie spotkanie Bernadetty Soubirous z Maryją.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba