2001  nr. 4
 
  Redakcja skada podziękowania Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać. W numerze wykorzystano zjdęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz materiały, opracowane przez Zgromadzenie, dostępne w internecie pod adresem: www.milosierdzie.pl 
 
 
 Wielkie dzieło skromnej zakonnicy 1   
 
 Modlitwa św. Faustyny 2   
 
 Życie św. Faustyny 3   
 
 Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
4   
 
 Obraz Miłosierdzia Bożego 5   
 
 Święto Miłosierdzia Bożego 6   
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego 7   
 
 Godzina Miłosierdzia 8   
 
 Dzienniczek Siostry Faustyny 9   
 
 Uzdrowieni za przyczyną Siostry   Faustyny 10   
 
 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia 11   
 
 Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum 12   
 
 Od kaplicy do bazyliki 13   
 
 Wyniesiona na ołtarze 14   
 
 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia
 
  Należy do najstarszych zgromadzeń żeńskich w Krakowie. Pierwszy dom założono w 1868 r. przy kościele Miłosierdzia Bożego na Smoleńsku. Wkrótce siostry przeniosły się do większego - u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Straszewskiego, ale i te pomieszczenia okazały się zbyt ciasne dla pukających do furty klasztornej dziewcząt, które pragnęły przemiany życia.
 
  Wtedy książę Aleksander Lubomirski ofiarował dużą sumę pieniędzy na cele dobroczynne na ręce kard. Albina Dunajewskiego. Z tych funduszy w 1889 r. zakupiono kilkanaście hektarów gruntu we wsi Łagiewniki pod Krakowem. Tam w ciągu dwóch lat wybudowano kaplicę, zakład dla dziewcząt oraz klasztor. Posesję nazwano Józefowem ku czci Opiekuna Świętej Rodziny, któremu przypisywano uproszenie łask dla ich dzieła apostolskiego.
Domy Miłosierdzia - tak nazwano placówki działalności apostolskiej zgromadzenia - skupiały dziewczęta i kobiety, które pragnęły głębokiej przemiany moralnej. Pracę wychowawczą siostry opierały na poszanowaniu godności osoby ludzkiej, pielęgnowaniu wartości chrześcijańskich, a przede wszystkim budzeniu ufności do Pana Boga - Ojca bogatego w miłosierdzie. Ponadto starały się przygotować swe wychowanki do podjęcia samodzielnego życia poprzez naukę zawodu. Prowadzono pralnię, introligatornię, uczono haftu, tkactwa oraz pracy w ogrodnictwie i na gospodarstwie.
W okresie międzywojennym wśród wychowanek coraz więcej było młodych dziewcząt, dla których siostry zorganizowały szkołę. W ten sposób Domy Miłosierdzia, prowadząc naukę w zakresie szkoły podstawowej i średniej zawodowej, przekształcały się w zamknięte placówki wychowawcze. Wychowanki kierowane były do nich przez kuratoria, sądy dla nieletnich lub osoby prywatne.
Ta forma apostolstwa przetrwała w Krakowie do 1962 roku, kiedy to władze państwowe przejęły zakład i większą część posesji zgromadzenia. W 1989 r. zakład dla dziewcząt odzyskano. Obecnie nosi on nazwę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Siostry prowadzą internat oraz trzy szkoły ponadpodstawowe: liceum oraz zawodową szkołę fryzjerską i gastronomiczną. Ich uczennicami są dziewczęta w wieku 15 do 18 lat, które potrzebują pomocy i głębokiej odnowy moralnej. Ponadto siostry prowadzą Domy Samotnej Matki, świetlicę, zakłady dla dzieci niepełnosprawnych i chorych kobiet, a także głoszą orędzie Miłosierdzia Bożego i wypraszają je dla całego świata. Zajmują się formacją apostołów Bożego Miłosierdzia, pełniąc misję św. Siostry Faustyny. W 1995 r. Zgromadzenie uznało ją za swą duchową współzałożycielkę.
 
 
 
 

Francuskie korzenie
Historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia sięga korzeniami francuskich wspólnot zakonnych XIX wieku, które miały na celu opiekę nad kobietami zaniedbanymi moralnie. Na wzór Domu Miłosierdzia w Bordeaux we Francji,
w 1818 r. matka Teresa Rondeau założyła taki dom w Laval, w którym kobiety pragnące przemiany moralnej mogły odnaleźć drogę do nowego życia.


Za datę powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce uważa się rok1862. Wtedy Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich Potocka, wzorując się na metodach pracy apostolskiej Matki Teresy Rondeau, założyła w Warszawie przy ul. Żytniej pierwszy Dom Miłosierdzia.

 
 
 
 

Codziennie siostry głoszą orędzie Miłosierdzia i błagają o nie dla całego świata, zwłaszcza w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu i w Godzinie Miłosierdzia. Dzieło ratowania zagubionych dusz, o które tak bardzo troszczyła się św. Faustyna, realizują przez czyn, słowo i modlitwę.
 
 
 
 

Zgromadzenie dzisiaj liczy ponad 400 sióstr, które pracują w 22 placówkach w Polsce (18), we Włoszech (Rzym), w USA (Boston), w Czechach, na Białorusi i w Kazachstanie.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba