2001  nr. 4
 
  Redakcja skada podziękowania Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać. W numerze wykorzystano zjdęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz materiały, opracowane przez Zgromadzenie, dostępne w internecie pod adresem: www.milosierdzie.pl 
 
 
 Wielkie dzieło skromnej zakonnicy 1   
 
 Modlitwa św. Faustyny 2   
 
 Życie św. Faustyny 3   
 
 Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
4   
 
 Obraz Miłosierdzia Bożego 5   
 
 Święto Miłosierdzia Bożego 6   
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego 7   
 
 Godzina Miłosierdzia 8   
 
 Dzienniczek Siostry Faustyny 9   
 
 Uzdrowieni za przyczyną Siostry   Faustyny 10   
 
 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia 11   
 
 Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum 12   
 
 Od kaplicy do bazyliki 13   
 
 Wyniesiona na ołtarze 14   
 
 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum
 
 
 
 
  
 
 
  Od wielu lat do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia napływały prośby o utworzenie organizacji, która zrzeszałaby czcicieli Miłosierdzia Bożego. W 1996 r. powstało długo oczekiwane Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia "Faustinum".
Zrzesza ono kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną włączyć się w realizację posłannictwa św. Faustyny pod kierunkiem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz duchową opieką ojców jezuitów. Celem Faustinum jest poznawanie i głoszenie tajemnicy Miłosierdzia Bożego, wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata oraz dążenie do chrześcijańskiej doskonałości drogą wytyczoną przez św. Faustynę. Faustinum zrzesza wolontariuszy i członków. Wolontariusz zobowiązuje się do wypełniania trzech podstawowych zadań:
 
 

poznawania tajemnicy Miłosierdzia Bożego i starania się o postawę ufności wobec Boga, która polega na pełnieniu Jego świętej woli,
 
 

spełnianiu w ciągu dnia przynajmniej jednego aktu miłosierdzia z miłości do Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę,
 
 

odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego.
 
 

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia, trzeba najpierw odbyć roczny staż w charakterze wolontariusza. Członek Stowarzyszenia to osoba, która spośród wielu dróg dążenia do chrześcijańskiej doskonałości wybiera tę, która polega na postawie zawierzenia Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich. Ważne jest także podejmowanie zadań apostolskich głoszenia słowem i życiem tajemnicy Miłosierdzia Bożego i wypraszania go dla całego świata.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba