2001  nr. 4
 
  Redakcja skada podziękowania Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać. W numerze wykorzystano zjdęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz materiały, opracowane przez Zgromadzenie, dostępne w internecie pod adresem: www.milosierdzie.pl 
 
 
 Wielkie dzieło skromnej zakonnicy 1   
 
 Modlitwa św. Faustyny 2   
 
 Życie św. Faustyny 3   
 
 Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
4   
 
 Obraz Miłosierdzia Bożego 5   
 
 Święto Miłosierdzia Bożego 6   
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego 7   
 
 Godzina Miłosierdzia 8   
 
 Dzienniczek Siostry Faustyny 9   
 
 Uzdrowieni za przyczyną Siostry   Faustyny 10   
 
 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia 11   
 
 Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum 12   
 
 Od kaplicy do bazyliki 13   
 
 Wyniesiona na ołtarze 14   
 
 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Modlitwa św. Faustyny
 
 
  
Święta Faustyna Kowalska
(1905-1938)

Fot. Archiwum ZMBM

 
 
 
 
  Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
 
  Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne,

bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny,

bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi Panie, aby język mój był miłosierny,

bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków,

bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi Panie, aby nogi moje były miłosierne,

bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.


Dopomóż mi Panie, aby serce moje było miłosierne,

bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój (...) O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.
 
  (Dzienniczek, 163)

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba